Mycket långt gånget förfall intill åkern

Vad sägs om denna förfallna lada? Den har inte långt kvar innan den fullständigt störtar samman. Taket är ett minne blott, endast någon rest återstår. Av golvet finns just inget bevarat. Skogen tränger sig inpå och tjäner väl som någon sorts stöd. Här ser ni konstruktionen från insidan. Av stabiliteten finns som sagt inte mycket

En helt speciell öppning på en lada

Strax in i skogen ligger ett par slåttarstugor vid några utskiften. Intill dem finns naturligtvis många ängslador, för någonstans skulle det torra höet naturligtvis förvaras. När höet hade torkat ordentligt på hässjorna, laddades det och hämtades sedan hem till gården allteftersom under vintern. Två av ladorna här ute är mycket speciella, ty de har sina

En lada med en tröska stadd i förfall

En vacker kväll i början av augusti tog jag bilen för att titta på lador. Ute på en åker såg jag en illa medfaren spantrad lada med mycket bristfälligt spåntak. Genom den förstora porten skymtade något som såg ut som en skördetröska. Mycket riktigt, det var precis vad det var. Sorgligt övergiven stod den där.

Lador intill vägen ut mot Svartskatan

En vacker kväll tog jag en tur till Ersnäs för att titta på lador som finns i riklig mängd i området. På vänster sida av vägen ut mot Svartskatan ligger åkrarna på rad. Rätt smala remsor som är uppdelade på gårdarna i byn. De flesta brukar inte idag och har så sakteliga börjat växa igen