Mycket långt gånget förfall intill åkern

Fallfärdig 1

Vad sägs om denna förfallna lada? Den har inte långt kvar innan den fullständigt störtar samman. Taket är ett minne blott, endast någon rest återstår. Av golvet finns just inget bevarat. Skogen tränger sig inpå och tjäner väl som någon sorts stöd.

Fallfärdig 2

Här ser ni konstruktionen från insidan. Av stabiliteten finns som sagt inte mycket kvar. Det vore intressant att försöka räta upp den. Fixera den med brädor och se om det går att lägga ett provisoriskt tak. Ladan står dock inte på min mark och att lägga ner det arbetet är nog lite onödigt. Men det vore ett intressant experiment

En helt speciell öppning på en lada

Lada med öppning i hörn 1

Strax in i skogen ligger ett par slåttarstugor vid några utskiften. Intill dem finns naturligtvis många ängslador, för någonstans skulle det torra höet naturligtvis förvaras. När höet hade torkat ordentligt på hässjorna, laddades det och hämtades sedan hem till gården allteftersom under vintern.

Två av ladorna här ute är mycket speciella, ty de har sina öppningar intill hörn!Det är något nästan funktionalistiskt över detta arrangemang som får en att tänka på 30-talets fönster över hörn!

Lada med öppning i hörn 2

Konstruktionen är mycket ovanlig och jag undrar om den förekommer någon annanstans? En tydligare bild som visar konstruktionen finner ni här. Jag tycker att den verkar lite sårbar, men å andra sidan har den klarat sig fint i många år och är fortfarande i gott skick.

Den observante har säkert noterat att man använt utrangerat hässjevirke som golv. Inte helt ovanligt och en bra form av återbruk.

En lada med en tröska stadd i förfall

Lada med skördetröska i förfall 1

En vacker kväll i början av augusti tog jag bilen för att titta på lador. Ute på en åker såg jag en illa medfaren spantrad lada med mycket bristfälligt spåntak. Genom den förstora porten skymtade något som såg ut som en skördetröska.

Lada med skördetröska i förfall 2

Mycket riktigt, det var precis vad det var. Sorgligt övergiven stod den där. En dag faller ladan samman och då dröjer det inte länge innan den helt rostar samman.

Lada med skördetröska i förfall 3

Än ser man att ladan varit röd, än ser man spår av takspån. Hur gärna skulle jag inte vilja ta hant dom denna sorgligt övergivna byggnad och placera den på någon av mina åkrar.

Lador intill vägen ut mot Svartskatan

En vacker kväll tog jag en tur till Ersnäs för att titta på lador som finns i riklig mängd i området. På vänster sida av vägen ut mot Svartskatan ligger åkrarna på rad. Rätt smala remsor som är uppdelade på gårdarna i byn. De flesta brukar inte idag och har så sakteliga börjat växa igen men av det syns inte mycket än.

På åkrarna finns ett stort antal timrade lador. De som ligger närmast E4:an är reparerade, men längre in finns det gott om lätt förfallna byggnader. De flesta har visserligen tak så de kommer att stå många år än, men sakta, sakta sjunker de länge ned i marken och ruttnar nerifrån.

På en åker stod en spantrad lada vars takstickor nästan helt ramlat av. I ladan, som var rejält uppsågad, stod en gammal skördetröska. Så vackert, men så tråkigt att den står där och rostar sönder.

Några lador var helt bortom räddning som denna. En timmerhög var det enda som fanns kvar. Tråkigt tycker jag som inte alls ser fram emot att fler och fler åkrar sakta växter igen och ladorna försvinner. Till slut blir allt åter skog. All mark som odlats upp med stor möda och besvär återgår till naturen.