Kallocain av Karin Boye

Leo Kall uppfinner sanningsserumet kallocain i Kemistaden i Världsstaten

Karin Boyes sista roman är skriven i anslutning till andra världskrigets utbrott och Boye var allt annat än omedveten om förhållandena i Tyskland och Ryssland. Romanen är förlagd till Kemistaden 4 som ligger i Världsstaten. Bostäderna i denna stat är av säkerhetsskäl förlagda under markytan och hemmen helt standardiserade. Äktenskapens främsta syfte är att producera

Karin Boyes bok Astarte anno 1931

Astarte, Karin Boyes roman utgavs år 1931 och jag tror nog att den inte är speciellt känd idag. Kris och Kallocain hör numera till de mer omtalade. Astarte är en rar skildring av Stockholm runt 1930 och främst är det nöjes- och modestockholm som skildras vilket görs en aning indirekt, för det är i de

Spektrum: den svenska drömmen. Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur

Jag fick alldeles nyss ett tips om en ny bok, en bok om förlaget Spektrum. Förlaget är tämligen bortglömt idag och att jag ens känner till det beror på att det var Spektrum som gav ut von Krusenstjernas  Porten vid Johannes och Älskande par när Bonniers vägrade fortsätta ge ut romanscykeln. Spektrum gav dock ut