kamelian blommar

Kamelia fanns i forna tiders förmak

En gång i tiden, innan värmeledningen gjorde entré, var Kamelian en omtyckt rumsväxt i salonger och förmak. Särskilt bra passade den i de rum som bara eldades upp när det var dags för fest. Kakelugnarna hade som bekant den lilla egenheten att de nästan undantagslöst placerades vid en innervägg och därmed var fönsterbräden en från