Wilma Cozart Fine in Living Presence

I början av femtiotalet, närmare bestämt 1951, spelade Mercury in sitt första klassiska stycke, Pictures at an Exhibition. Bakom spakarna satt Robert Fine, en erfaren och mycket noggrann ljudtekniker. Skivan möttes av idel lovord i pressen och New York Times ansåg att man som lyssnare befann sig i the living presence vid avlyssningen. Mercurys reklamavdelning

Deccas full frequency range recording

Krig innebär inte bara nya, dekorativa uniformer och ett enormt lidande, även den civila, tekniska apparaturen kan helt oförhappandes utvecklas i positiv riktning. Under 2:a världskriget hade det engelska kustförsvaret inom RAF svårt att skilja på fiendens och sina egna ubåtar. De ekolod som fanns till hands, var helt enkelt inte tillräckligt känsliga för att