Gasverksområdet intill Husarviken

Några bleka höstbilder, nästintill tagna i motljus, från området mellan Husarviken och gasverket där ett promenadstråk löper. Snart kommer vyn att förändras och bostäder med bästa sjöläge att växa upp. Bobergs gasklockor i tegel kommer att behållas, precis som vissa andra gamla tegelbyggnader och så även stationshuset tror jag. Annat försvinner, området snyggas till och