Grindtorp och Norra Djurgårdsstaden

Jag pratade med min mamma för ett par dagar sedan och hon var entusiastisk över ett bostadsområde hon sett presenteras i ett tv-progam. Nej, det var inte Norra Djurgårdsstaden, det var Grindtorp i Täby. Jag har bara upplevt detta område på håll och googlade lite och mycket förtjust! Titta på bilden ovan så förstår ni. Parkeringsplatsen är visserligen trist men i övrigt tycker jag att planen med två tudelade cirklar, en hög och en låg, är genial. Ljus och grönska, men trots det hålls området samman.

Jag promenerar som bekant ofta på Norra Djurgården och har sett hur husen i Norra Djurgårdsstaden börjat växa fram. Jag älskade det området för dess öppenhet och vackra natur. den nya bebyggelse som skjuter upp är dock inte särdeles tilltalande. Den stadskänsla som just nu är så eftersträvansvärd uppnås medelst tätt ställda hus vilket ger ett klaustrofobiskt intryck. Visserligen står husen i stan också trångt, men många är gamla och takhöjden är mycket generös och det var verkligen betydelse.

Då och då är jag inne i 60-70-talskåkar i innerstaden. De står insprängda bland gamla hus och är ofta eländigt mörka och trista. Låga fönster och trånga rum. Detta gör mig tveksam till den stadskänsla som idag är så eftersträvansvärd. Orsaken till att man vill bygga nytt på detta vis är förmodligen innerstadens status. Att den är ändlig och att priserna är höga har säkert gjort mycket för att  man upplever bristen på ljus och rymd som eftersträvansvärd. Under mitten av 1900-talen var idealen helt annorlunda och då glesade man ut istället för förtätade.