Sjostakovitjs 6:a, Reiner, Pittsburgh

Sjostakovitjs 6:e symfoni i en inspelning med Fritz Reiner och Pittsburghs symfoniorkester, på Columbia mm-585. Inspelad 1945 på 5 12-tumsskivor (78 v). Det är en riktig klump i bokhyllan (en mycket stilig klump dock), men så var det innan lp-skivan lanserades; symfonier blev alltid väldigt utrymmeskrävande. Se bara på Sjostakovitjs 7:a , som spelades in