Nilsson Piratens Bock i Örtagård

I bokhyllan fann jag Bock i Örtagård, Fritjof Nilsson Piratens andra roman som gavs ut 1933 och som är den första av Piratens böcker jag läst. Godsägaren Jon Esping är både bullrig, tämligen samvetslös och analfabet. Särdeles kristen är han inte heller. Sin fru låter han sova i en liten kammare på vinden, när hon