Finnforsens kraftverk, Skellefteälven

Kör man söderut från Boliden passerar man så småningom Finnfors med sin stora kraftverksdam. Strax nedanför, på höger sida, ligger den gamla kraftstationen som numera är museum. Anläggningen är bevarad i det skick den befann sig när kraftverket lades ned och därför mycket intressant. Den sista turbinen, byggd så sent som på 30-talet, stängdes i