Erik Fribergers atriumhus i Kärralund

Länsarkitekt Erik friberg, idag mest känd för de staplade husen i på Smörgatan, lät mellan åren 1948-52 uppföra 13 provhus vid Skillnadsgatan i Örgryte (Kärralund), Göteborg. I ett av dem inredde han och hans fru sitt hem och flyttade in i september 1951. Det är ett atriumhus (planritning) om cirka 140 kvm som är både