Spara energi med bibehållen fasad

Hasselquistvägen

Såhär får det inte gå till. De ursprungliga fönsterbågarna byts ut mot nya i aluminium. I detta fall är det endast de yttre som bytts, men det blir likväl inte alls snyggt. Det är i princip omöjligt att byta fönster utan att förstöra arkitekturen, om man inte gör en identisk kopia. Att fönster äldre än 1960 inte går att renovera är sällsynt. Skadade delar, i varierande omfattning, kan ersättas med nya, det är det finurliga med träfönster. ”Murket trä”, som så många brukar säga, kan mycket väl bara vara grått trä. Stick in en vass kniv och undersök virkeskvalitén om ni är osäkra.

Ett enkelt och effektivt sätt att spara energi är att byta ut den inre glaset mot 4 mm energiglas.  Det yttre glaset bör få sitta kvar för att inte förstöra exteriören, ty nytt glas är alldeles för slätt och ger ett dött intryck. Dessutom blir k-värdet bättre om man byter det inre glaset.

Fastighet och bostadsrätt har en intressant artikel om energieffektivisering av fönster som jag kan rekommendera. Naturligtvis bör man gå försiktigare till väga om det rör sig om en verklig kulturbyggnad, men för många svenska byggnader är etta ettmycket bra alternativ. K-värdet sjunker från ca 2,8 (genomsnitt för äldre tvåglasfönster) till 1,8 vilket faktiskt ger en besparing och dessutom minskar kallraset. Att sänka k-värdet ytterligare, ner mot 1, ökar visserligen energibesparingen, men i kronor räknat uppväger det knappast investeringskostnaden. Då är det bättre att se över ventilation mm.

Avslutningsvis citerar jag den sammanställning som Fastighet och bostadsrätt avslutar sin artikel med. Väl värd att sparas!

Fakta FEM ALTERNATIV: Det är relativt enkelt att komplettera kopplade 2-glas standardfönster med energiglas, så att de blir lika energisnåla som kompletta energifönster.

ETT: Befintligt innerglas ersätts med 4 mm hårdbelagt energiglas. U-värde: Ned till 1,8 .

TVÅ: Befintligt ytterglas ersätts med 4 mm hårdbelagt energiglas i en aluminiumbåge. U-värde: Ned till 1,9.

TRE: Befintligt innerglas ersätts med ny dubbel isolerruta med mjukbelagt energiglas och argongasfyllning. Om bågens konstruktion tillåter detta. U-värde: Ned till 1,3.

FYRA: Befintlig båge ersätts med fast 2-glas isolerruta med energiglas och ”varm kant” av bitumengummi eller rostfritt stål samt argongasfyllning. U-värde: Ned till 1,4.

FEM: Komplettering med invändigt 4 mm belagt energiglas med kantlist. U-värde: Ned till 1,4. Dessutom kan glasmästaren ge råd om ytterligare förbättringsåtgärder som bullerdämpning, solavskärmning och åtgärder för säkerhet. Utfallen av de fem alternativen är beräknade och kvalitetssäkrade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB).