Firma Elsa Gullbergs köksstandard

Köksstandard av Elsa Gullberg liten

På 40-talet utvecklades som bekant den svenska köksstandarden. Elsa Gullberg var mig veterligt inte inblandad i den processen, däremot tog hon tillsammans med sina medarbetare fram ett eget förslag som dock verkar ha gått de flesta tämligen spårlöst förbi.   Jag undrar om inspirationen kom från USA eller kanske Tyskland? Det avviker ju rätt markant från hur kök i allmänhet såg ut vid den här tidpunkten i Sverige. Överskåpen verkar alltför grunda, men de utdragbara backarna ser ut att hålla hög klass. Klicka på bilden så får ni se den obeskuren och i större format.

Elsa Gullberg startade sin inredningsfirma 1927, men hade innan dess levererat textil till Stockholms konserthus. På 30-talet hörde hon till de populäraste i stan men jag misstänker att NK:s textilkammare blev en svår konkurrent på 50-talet. I början på 60-talet såg hennes butik ut på detta vis. Gullberg hörde till dem som på 50-talet engagerade sig för att stoppa rivningarna i Stockholms city men protestgruppen slittrades enligt uppgift genom interna stridigheter.