Hur långsamt tiden tingens väsen tär

Hur nya ögon se på gamla tider likt främlingar som intet hjärta ha... Jag längtar bort till mina gamla gravar, min sorgsna storhet gråter bittra tårar dem ingen ser. Jag lever kvar i gamla dagars ljuvhet bland främlingar som bygga nya städer på blåa kullar upp till himlens rand, jag talar sakta med de fångna

Gränsen mellan dröm och verklighet

Det finns en gräns mellan dröm och verklighet, men hos mig är den alltför lätt att kliva över. Där finns inga vassa spjut eller ogenomträngliga galler; det står mig fritt att stiga över och förflytta pjäserna som jag vill. Och så ofta som jag blir besviken! När natten kommer står jag på trappan och lyssnar,

Södergrans brev till Hagar Olsson

Jag fick en mycket fin volym i present på min födelsedag för ett par år sedan, ett vinrött band med turkos rygg och guldskrift. Det var Edith Södergrans brev till Hagar Olsson, utgivna på Bonniers 1955. Det fina med utgåvan är att mellan vart och vartannat brev har Hagar skrivit några stycken där hon infogar