Dagmar Olik och några hautelisser

Under nära 20 års tid pågick i Köpenhamns rådhus, i ett rum uppe på vinden, ett stort och tidskrävande arbete som påbörjades 1902. Man hade nämligen år 1900 beslutat sig för att väva ett antal tapeter med utgångspunkt från Lorenz Frölichs illustrationer av Fabricius Danmarks Historie från 1852. Vävda tapeter i stående varp kallas med ett annat ord för hautelisser och är jämförbara med gobelänger (sådana som vävts vid Manufacture des Gobelins).

Dagmar Olrik var dotter till porträttmålaren Henrik Olik och hade studerat hautelisser för Erolo Eroli i Rom. När hon kom tillbaka till Danmark fick hon nästan omgående det ärofyllda uppdraget att väva tapeterna till Köpenhamns rådhus. Lorenz Frölich tecknade själv de kartonger som tjänade som underlag vid vävning fram till 1908 då han avled och Malthe Engelsted övertog denna syssla. 1920, hundra år efter Frölich födelse, var alla tapeterna färdiga och Gobelinværelset i rådhuset stod färdigt.

Läs artikel om hautelisserna i Ord och bild årgång 1932.