Dagmar Olik och några hautelisser

Under nära 20 års tid pågick i Köpenhamns rådhus, i ett rum uppe på vinden, ett stort och tidskrävande arbete som påbörjades 1902. Man hade nämligen år 1900 beslutat sig för att väva ett antal tapeter med utgångspunkt från Lorenz Frölichs illustrationer av Fabricius Danmarks Historie från 1852. Vävda tapeter i stående varp kallas med ett annat ord för hautelisser