Lagerlunden i operahusets skugga

I början av 1890-talet revs det gamla Operahuset vid Gustav Adolfs torg vilket fick till följd att även den gamla serveringen Lagerlunden, vid den öppna gården mot Jakobs torg, försvann. Här stod stora lagerträd i trätunnor utplacerade. På den högra bildens vänstra sida syns Lagerlunden, Operahuset och i fonden Gustav Adolfs torg. Den öppna platsen

Några ord om Carl Laurins värld

En av det tidiga 1900-talets mest välkända kulturskribenter var Carl Laurin som gav Laurinska huset på Bellmansgatan 6 dess namn. I mitt bibliotek har jag  en komplett och mycket välvårdad utgåva av hans samlade minnen. Jag har mest bara bläddrat i de omfångsrika volymerna och där fanns mängder med bilder av de mest skiftande slag.