Och detta helt till sin verkliga glädje

Bonniers veckotidningars lexikonNär man bläddrat en stund i Bonniers Veckotidnings lexikon för etikett och god ton (1928), kan man konstatera att Magdalena Ribbing har mycket att lära på vissa områden. Man kan också konstatera att de råd som ges icke är av modernaste sort. Tillika är lexikonet ett utomordentligt verktyg för att göra en sociologisk undersökning av denna tid.

Under rubriken Frånskilda, hittar jag en mening som onekligen känns rätt modern: ”Återser man efter en längre tids frånvaro personer, vilka man råkat inom mera sällskapsidkande kretsar, är det ofta vanskligt att veta, om han eller hon är gift med samma person som förr”. Det kan onekligen vara ett råd att lägga på minnet när man stöter på någon gammal bekant på någon form av lokal.

Även synen på rökning har av allt att döma förändrats åtskilligt, ty ”för föga mer än ett decennium sedan ansågs det som tecken på en långt driven emancipation om en dam mera offentligt njöt av en cigarett”. Kvinnosakskvinnor och deras cigaretter!

Som bilägare är är det värt att notera att det ”säger sig självt att det ej blott är lagstridigt utan även okultiverat att fara fram i överdådig hastighet”. Man bör också tänka på att nästan alla tycker om att åka bil och därför bör det även ”vara en glädje att stundom kunna ställa sin bil till gästers och vänners förfogande”.

Värt att notera angående badortsliv är att ”vid den förestående resan till en rekreationsort blir, för damerna i synnerhet, klädfrågan ett brännande spörsmål”. Man kan också konstatera att ”de nu brukliga trikåklänningarna äro som skapade för det enklare badortslivet och fjällvistelsen” och att allt ”som verkar stadspromenad och vinterbjudning, bör bannlysas under en lantlig sommarvistelse”. Men det finns värre fallgropar än så. Är det så att man gör ”angenämare bekantskaper och bildar kotterier, vittnar det ej om takt och belevenhet att göra dessa så oåtkomliga som möjligt för andra, att övriga medgäster fullkomligt nonchaleras”.

Mina favoriter i boken är dock följande helt fantastiska uppslagsord!

Jungfru.
Detta ord brukas numera ej som tilltal, men ännu i dessa hembiträdenas och husassistenternas dagar kan man, till sin verkligaglädje, får höra tjänarinnan i ett bättre hem på en telefonförfrågan: ”Vem talar jag med?” ge till svar: ”Det är en av jungfruarna (resp. jungfrun)”.

Konvenansäktenskap,
vilka ej grundas på ömsesidig kärlek utan endast ta hänsyn till överensstämmelse i stånd och förmögenhetsvillkor äro i vår frigjorda tid mindre vanliga än förr. Det torde dock kunna ifrågasättas, om ej dessa mången gång bygga på en fastare grund än vad som är fallet med våra dagars alltför lättvindliga förbindelser.

Helt och fullt till sin verkliga glädje

Bonniers veckotidningars lexikonNär man bläddrat en stund i Bonniers Veckotidnings lexikon för etikett och god ton (1928), kan man konstatera att Magdalena Ribbing har mycket att lära på vissa områden. Man kan också konstatera att de råd som ges icke är av modernaste sort. Tillika är lexikonet ett utomordentligt verktyg för att göra en sociologisk undersökning av denna tid.

Under rubriken Frånskilda, hittar jag en mening som onekligen känns rätt modern: ”Återser man efter en längre tids frånvaro personer, vilka man råkat inom mera sällskapsidkande kretsar, är det ofta vanskligt att veta, om han eller hon är gift med samma person som förr”. Det kan onekligen vara ett råd att lägga på minnet när man stöter på någon gammal bekant på någon form av lokal.

Även synen på rökning har av allt att döma förändrats åtskilligt, ty ”för föga mer än ett decennium sedan ansågs det som tecken på en långt driven emancipation om en dam mera offentligt njöt av en cigarett”. Kvinnosakskvinnor och deras cigaretter!

Som bilägare är är det värt att notera att det ”säger sig självt att det ej blott är lagstridigt utan även okultiverat att fara fram i överdådig hastighet”. Man bör också tänka på att nästan alla tycker om att åka bil och därför bör det även ”vara en glädje att stundom kunna ställa sin bil till gästers och vänners förfogande”.

Värt att notera angående badortsliv är att ”vid den förestående resan till en rekreationsort blir, för damerna i synnerhet, klädfrågan ett brännande spörsmål”. Man kan också konstatera att ”de nu brukliga trikåklänningarna äro som skapade för det enklare badortslivet och fjällvistelsen” och att allt ”som verkar stadspromenad och vinterbjudning, bör bannlysas under en lantlig sommarvistelse”. Men det finns värre fallgropar än så. Är det så att man gör ”angenämare bekantskaper och bildar kotterier, vittnar det ej om takt och belevenhet att göra dessa så oåtkomliga som möjligt för andra, att övriga medgäster fullkomligt nonchaleras”.

Mina favoriter i boken är dock följande helt fantastiska uppslagsord!

Jungfru.
Detta ord brukas numera ej som tilltal, men ännu i dessa hembiträdenas och husassistenternas dagar kan man, till sin verkliga glädje, får höra tjänarinnan i ett bättre hem på en telefonförfrågan: ”Vem talar jag med?” ge till svar: ”Det är en av jungfruarna (resp. jungfrun)”.

Konvenansäktenskap,
vilka ej grundas på ömsesidig kärlek utan endast ta hänsyn till överensstämmelse i stånd och förmögenhetsvillkor äro i vår frigjorda tid mindre vanliga än förr. Det torde dock kunna ifrågasättas, om ej dessa mången gång bygga på en fastare grund än vad som är fallet med våra dagars alltför lättvindliga förbindelser.

Regler för hur man inreder sitt hem

Detta må vara en konservativ och snorkig text på heminredningens område, men just därför kan jag inte låta bli att meddela den. BVT:s lexikon för etikett och god ton är hur som en källa att ösa ur.

”Fina möbler och en dyrbar husinredning, skapar ej ett hem, men där takt och god ton besjäla hemmets innebyggare, kan man tala om såväl ett fint hem som ett gott hem. Där smakriktningen ledes av kulturkänsla och belevenhet, visa sig dessa egenskaper även i de döda ting, som bildar den yttre stommen till ett hem. – Ett imponerande intryck av hem erfar man i synnerhet hos dem, vilka under många år fått bebo samma gård eller samma våning; där, genom generationer, personligheten fått sätta sin prägel på möbler och andra minnen, samt vidare i de hem, där böcker och blommor ha sin givna framskjutna plats. – I ett hem , där allt gammalt pietetslöst ställes undan för nytt och modernt eller modernt antikt, och erkända mästares konstverk få vandra till vinden, medan obegripliga moderniteter hängas på väggarna, blir intrycket utställningslokal. Kall och hemlös verkar även en boning, där varje form av arbete sorgfälligt döljes, för att det skall se fint ut.”

Jag misstänker att det är få hem som skulle bli godkända om man bedömde dem efter detta rättesnöre! Man skulle också kunna invända att det är få som har tavlor av gamla mästare som de pietetslöst kan ställa undan på vinden. Däremot verkar det som om utställningslokal är något eftersträvansvärt idag vilket får mig att tänka på n våning vid Runebergsplan som nyligenfått ny ägare och genomgått renovering. Ett kallt, vitt ljus strömmar nu ut från de vackra höga, fönstren. Det ser inte på något sätt hemtrevligt ut.