Dags för stadsvandring i Stockholm

Nästkommande helg anordnar Bevara stilen, Gård och Torps systertidning, stadsvandring. Den 26/10 pratar jag om 30- och 50-talets bebyggelse vid Gustav Adolfsparken och berättar om bra och dåliga renoveringar (Varför är det inte snyggt?).  Samling sker i korsningen Banérgatan/Valhallavägen 11.00. Vandringarna kostar 100 kr och Bevara stilen uppskattar om man anmäler sig på haand@bt.bonnier.se. Länk till evenemanget