Deccas full frequency range recording

Krig innebär inte bara nya, dekorativa uniformer och ett enormt lidande, även den civila, tekniska apparaturen kan helt oförhappandes utvecklas i positiv riktning. Under 2:a världskriget hade det engelska kustförsvaret inom RAF svårt att skilja på fiendens och sina egna ubåtar. De ekolod som fanns till hands, var helt enkelt inte tillräckligt känsliga för att