von Krusenstjerna och en ny biografi

Eftersom Agnes von Krusenstjerna hör till mina favoriter är jag mycket glad åt den nya biografi som Anna Williams skrivit om den intressanta författarinnan. Det har naturligtvis funnits bättre författare än von Krusenstjerna, men det innebär inte jag inte sätter henne högt, tvärtom, ty även om hennes böcker har sina brister är de stundtals lysande och hennes berättarkonst är i en klass för sig. Kanske är det de av maken, David Sprengel, infogade partierna som tar ner helhetsintrycket.

Fröknarna von Pahlen hör till de bokverk som jag sätter mycket högt. Berättelsen om Petra von Pahlen och hennes brorsdotter Angela och deras liv är fullkomligt trollbindande. I den 5:e volymen, Älskande par, kulminerar dramat och Angela förälskar sig, och ger sig, åt Petras ungdomskärlek. Den levnadsglada fru Landborg förför Stellan von Pahlen vilket von Krusenstjerna skildrar på ett fullkomligt lysande sätt. Stanny Landborg, Angelas väninna, har en fäbless för sin bror och under den midsommarhelg som till stor del utgör boken inträffar en stor tragedi. Mitt i alla känslor och ett brokigt persongalleri smälter natur och erotik samman och bildar en fast och livsduglig ram till berättelsen.

Har ni inte läst Fröknarna von Pahlen, gör det i sommar. Vet ni med er att ni har svårt att fångas av en 7 delar lång släktkrönika, börja med del 4, Porten vid Johannes och fortsätt sedan med Älskande par och ta därefter de inledande 3 böckerna. Skildringen av bondeupproret i Porten vid Johannes kan ni gott hoppa över.