Amelie Posse och Andreas Bjerre

1904 gifte sig Amelie Posse med Andreas Bjerre. Äktenskapet blev i längden inte helt lyckat, och skilsmässan var ett faktum 1912. Visst är det en vacker bild! Det var onekligen ett tjusigt par.

För några år sedan läste jag så gott som hela Amelie Posses produktion (klicka på taggen nedan för att läsa om den), dvs memoarerna som utgavs i många band. Posse var inte intressant person och hennes böcker likaså, även om hon kanske inte var den största av författare.

I samband med att Andreas Bjerre kom in i familjen Posses liv föll Amelies mor för Andreas tre år äldre broder. Modern var änka, ty fadern hade dött av den syfilis han ådragit sig, och längtade nog efter både sällskap och en ny man när barnen vuxit upp och flyttat hemifrån. Ameile tog dock giftermålet hårt och hennes relation till modern blev i fortsättningen tämligen ansträngd. Paul Bjerre blev dock i det långa loppet en god vän till Amelie och han hjälpte henne i hennes författargärning. Amelie gifte om sig med Oki Brazda, ett äktenskap som var lyckligt till en början, men Amelie kom så småningom att ägna sig åt fruntimmersaffärer vilket visade sig vara hennes melodi.