Om Söderhjelms flygande holländare

Med romanen Kärlekens väninna 1922 fick Alma Söderhjelm epitetet "perversitetens prästinna" och avskedades från Dagens Nyheter. Året därpå kom Den flygande Holändaren och även den var fylld av den sortens perversioner som 10 år senare kom att leda till at Agnes von Krusenstjerna slutade recenseras i  stockholmstidningana. Jag måste tyvärr säga att Den flygande holländaren

Alma Söderhjelms minnen: Mitt liv 1

Alma Söderhjelm, Finlands första kvinnliga professor, växte upp i Viborg och lade år 1900 fram sin doktorsavhandling i Sorbonne, La Régime de la Presse pendant la Révolution française, gjorde 1922 skandal med sin svenska roman Kärlekens väninna och benämndes "perversitetens prästinna". Alma Söderhjelm visade följaktligen på en imponerande bredd. I de tre vidlyftigt tilltagna volymerna