Ale nya skola, funkis från 40-talet

Ale nya skola

I byn Ale i Luleå älvdal finns förutom den gamla skolan en modernare skollokal som byggdes i mitten av 40-talet och som åtminstone till sitt yttre är i välbevarat skick. fasaden är mycket enkel och stram och saknar vanliga fönsteromfattningar. Balkongen med sin brandstege är också en verklig pärla. Vi får hoppas att den får stå kvar och inte rivs, ty idag används den inte mycket och det är dyrt at tvära upp,