Aktiebolaget Statens Skogsindustrier

Strax utanför den egentliga stadskärnan i Piteå ligger en anläggning som ursprungligen uppfördes av Aktiebolaget Statens Skogsindustrier som förkortades ASSI. Låg vinden fel, luktade det skit i centrum.

Nu är jag inte säker, men jag tror att anläggningen ursprungligen producerade träfiberplattor men sedan byggdes om för att bli ett pappersbruk med tillverkning av sulfatcellulosa. Idag tillverkar man kraftliner som är ”ett baspapper som tillverkas av nyfiber och det används för tillverkning av högklassig wellpapp. Produkterna har god tryckbarhet, god styrka i fuktiga miljöer och de är kemiskt och biologiskt rena”.

ASSI,som tidigare drev verksamheten, var ett statligt företag, men idag är det Smurfit Kappa som äger anläggningen. Fabriken i Piteå är mycket stor och tillsammans med SCA:s fabriker, också de belägna i Piteå, står man för 1/4 av all kraftliner som produceras i Europa.

Än i denna dag luktar det illa i Piteå, men jag tror att det numera endast inträffar om det är något som är vajsing i fabriken. Jag tycker att anläggningen är rätt imponerande och läget är verkligen inte det sämsta. Ett utmärkt bostadsläge! En bit utanför stan, lika naturskönt belägen, ligger Haraholmen och Lövholmen som rymmer gigantiska anläggningar med tillhörande djuphamn. Mer om detta en annan gång.