Abrahamsberg, en förort i gult tegel

Abrahamsberg 3

Abrahamsberg 1

Abrahamsberg började byggas i slutet av 30-talet och stod klar vid 40-talets mitt. De flesta husen är i gult tegel och mycket fina. Tegel är ovanligt i Stockholm överlag och gult i synnerhet. Husen är smalhus och lägenheterna varierar i storlek från 1:or upp till 4:or och kanske något större. Öppen spis är inte särskilt ovanligt. Vanligast torde de lite mindre lägenheterna vara. Huset på bilden ovan är ytterst välbevarat med snygga balkonger och fönster och butikslokaler i bottenvåningen.

Abrahamsberg 2

Några av husen är i rött tegel. De ligger väster om Gustav III:s väg och eventuellt är lägenheterna lite mindre här. SKB-huset på bilden har kvar sina ursprungliga balkonger med småsinuskorrugerad plåt.

Troligtvis uppfördes dock de flesta av husen åt privata fastighetsägare. Än idag dominerar hyresrätterna och Allmännyttan har bara ett fåtal hyresrätter här ute.

Abrahamsberg 3

Här ett riktigt elegant hus med putsade burspråk och stora fönster. Port, balkonger och fönster, allt är i ursprungligt skick. Notera hur balkongen på 1 tr utgör skärmtak ovanför entrén.

Abrahamsberg 4

Här ett hus som jag gissar har lite större lägenheter. Rikligt med burspråk och i fint originalskick. Balkongerna är dessutom rikligt tilltagna.

Abrahamsberg 5

Här har vi en annan pärla. Balkongerna, som är från tiden, har en handledare som klätts in i trä. Snyggt och ovanligt.  De enkla skärmtaken är mycket eleganta och fönstren har delats upp i en övre och en nedre luft, en detalj som man ser lite här och var i området.

Abrahamsberg är en anonym förort som verkligen är ovanligt trivsam. Området är kuperat och husen mestadels i 3-4 våningar. Att de är i tegel gör dem ovanliga och dessutom minimeras underhållet.

Låt oss hoppas att de får leva vidare utan att förvanskas.

Gustaf Lettströms formidabla fyror

Arkitektvägen 28 30

Arkitektvägen 28-30

Ute i Abrahamsberg finns många fina tegelhus från sent 30-tal och tidigt 40-tal. Det rör sig i vissa fall om relativt påkostade hus. Ett av de finaste är signerat Gustaf Lettström den 4:e januari 1943 och ligger på Arkitektvägen 28-30. I fastigheten finns två 3:or och två 4:or på varje våningsplan fördelat på 2 uppgångar. Samtliga lägenheter är därför aningen genomgående eller gavellägenheter med fönster i 3 väderstreck. Alla har öppen spis och kök utan matplats. Istället finn det ett stort rum intill som antingen kan disponeras som matsal eller användas som sov- eller arbetsrum. Gavellägenheterna har ett nycker generöst matrum som, om man minns rätt, hade glasade pardörrar mot vardagsrummet som i sin tur har öppen spis som förlagts till en nisch som mer eller mindre ligger utanför rummet och med fönster ovanför. Det hela är ytterst elegant och bättre 4:or i storleksklassen går nog inte att finna (har för mig att de är 67 kvm – 3:ornat är 59). Här kan ni studera planlösningen. Tänk om man kunde bygga så här effektivt idag!