P.G. Wodehouse’s Summer lightning

Ytterligare en Wodehouseroman har jag lagt vantarna på. Denna, en lustig sak vid namn Blixt och dunder (Sumemr lightning, 1929). Här finns ett helt galleri av stereotypa och mycket lustiga människor. På slottet Blandings bor Lord Emsworth och hans syster, den vackra och moraliskt högt stående Lady Constance Keeble. När boken börjar, hotar några förskräckliga