Maja Ekelöfs brev till Tony Rosendahl

Maja Ekelöf, städtanten som skickade in sina dagboksblad till Rabén & Sjögren och vann deras romanpristävling 1970 (Rapport från en skurhink), började 1971 att brevväxla med Sveriges då farligaste förmögenhetsbrottsling, Tony Rosendahl. Dessa brev sammanställdes 1972 och gavs ut i bokform som Brev. Brevväxlingen är tämligen märklig, ty det är två helt skilda världar som

Skurhinkstantens brev

1970 års storsäljare var Rapport från en skurhink av Maja Ekelöf. Maja vann det årets romanpristävling (hos Rabén och Sjögren) med ett hopkok av hennes dagboksanteckningar från andra halvan av sextiotalet. Intressant läsning ansåg stora delar av svenska folket och så även fången Tony Rosendal som blev nyfiken på Maja och genom en gemensam vän