Spektrumhuset

Spektrumhuset vid järnvägsstationen

Spektrumhuset

Mitt emot järnvägsstationen i Umeå ligger två svängda byggnader. Den högra gick under namnet Spektrumhuset och stod klar 1954, den vänstra först 1961. Arkitekter var, åtminstone för det första huset,  Jan Thurfjell och Carl Grandinson. Jag är svag för denna typ av hus från den första byggruschen efter andra världskriget. Husen som byggdes då är onekligen påkostade, de sticker ut och är säkerligen rätt välbyggda. Dessutom ramar just dessa två bågar in järnvägsparken på ett alldeles utomordentligt sätt.

Focushuset i Malmberget från 1962

Malmberget 2

1962 stod det stora höghuset Focushuset klart. Det är en 13 våningar hög byggnad som kompletteras med lägre längor i 3-4 våningar samt i tomtens ena hörn Missionskyrkans nya lokaler. Helt enkelt en modern centrumbyggnad från tidigt 60-tal. I höghuset inryms i princip bara riktigt små lägenheter som främst var avsedda för gruvarbetare. I de låga längorna finns 2:or och 3:or av varierande storlek. Idag är byggnadernas underhåll eftersatt, men vad jag vet finns inga planer på att riva anläggningen. Malmbergen kommer dock på sikt att mer eller mindre avvecklas och många butikslokaler gapar tomma. En spöklikt känsla karaktäriserade kvarteren när jag passerade en sommardag 2012.