Blixens Sju romantiska berättelser

Strax innan jul fann jag Karen Blixens Sju romantiska berättelser i en fin lågprisutgåva i två delar utgiven av Forumbiblioteket i slutet av 50-talet. Blixen har jag aldrig läst tidigare, utan endast blivit rekommenderad av en gammal dam som jag med jämna mellanrum besöker. Hon får något lyriskt i blicken var gång jag nämner Blixens