Jag rådfrågar ständigt mitt ödes bok

Ditt ödes bok - Cagliostros magiska cirklar utgavs år 1921 är på sina sätt en något daterad skrift. Målgruppen är av allt att döma kvinnor i samhällets högre skikt, vilket tydligt syns på frågorna man kan få besvarade. Boken utgörs nämligen av 140 spörsmål, skräddarsydda för societetsdamen vars enda önskan är att bli gift (visst