Sin glöd den gjuter ut, sin doft, sin sång, sitt rus likt blommor, fåglars kör och azurhimlens ljus!

Vår dekadenta tid har skapat, det är sant en skönhet av ett slag som förr var obekant med anletsdrag som frätts av hjärtats cancersår - det sköna i allt som vissnar och förgår. Vad sena muser än må uppfinna, kan dock de aldrig avhålla en sjuklig mänskoflock ifrån att bära fram till ungdomen, den sanna,