Antikmässan

Värna den vackra modernismen

Antikmässan

I torsdags pratade jag på Antikmässan om vikten av att värna den vackra modernismen och då i synnerhet de högkvalitativa byggnader som uppfördes från cirka 1930 fram till 1950-talets slut. Dessa hus byggdes fortfarande tämligen hantverksmässigt och är på många sätt ovärderliga, inte minst för att de är gjorda för at underhållas och därför kan ges ett långt liv. Dessutom är de till stor del byggda av fina material och tämligen hantverksmässigt.

Idag renoveras ofta dessa hur hårdhänt och många detaljer byts ut mot nya, underhållsfria. Synd, för det är rena rama resursslöseriet. Om detta pratade jag och jag skall be att få återkomma i ämnet.