Index

This page is required for plugin WP Mobile Edition.

1 thought on “Index

  1. Hej Rävjägarn och tack för ditt intresse för glansepoken i svenskt byggnadskunnande. Själv bor jag på Döbelnsgatan 58 i Stockholm och det var så jag hittade dig. Googlade nämligen på min adress för att försöka se hur vår fasad såg ut i original. Detta eftersom föreningen nu överväger att byta portar till ingångarna. Vore ju roligt att hamna nära ursprungstanken. Vet du var man kan hitta bilder/ritningar ? Försökte på Stadsbyggnadskontoret men det var konstruktionsritningar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *