Snösmältning och öppnare landskap

Snösmältning

En bild tagen runt 1970 gissar jag.Även om mycket är sig likt så finns det en stor skillnad jämfört med idag och det är att höga björkar växt upp i en lång rad ungefär mitt emellan de två ladorna. Där går nämligen byns å, men den syns inte på bilden eftersom den ligger lite lägre än den omgivande marken. Björkslyet vid vattendraget har alltså givits fritt spelrum att växa sig stort och idag är de stora träd som skulle bli många kubikmeter prima björkved. Låt oss hoppas att de också blir det.

1 thought on “Snösmältning och öppnare landskap

  1. Det öppna landskapet vi hade, och det slyiga Sverige vi har idag är värt en reflektion: vilka värden som gick förlorade medan grönskan steg. Sannolikt förändras även blicken, så att vi nöjer oss med allt sly och tycker att det är som det ska vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *