Tiden går och ladorna har försvunnit

Besök 1974

En gammal instamaticbild från 1974 om jag inte tar fel. Det är vår, säkerligen tidigt i maj och någon kommer på besök. Mycket är sig likt från då, men de lador som syns på bilden är idag ett minne blott. Är det något som verkligen förändrats i åkerlandskapet under de senaste 50 åren så är det att dessa byggnader försvunnit. En hel del mark har visserligen vuxit igen, men just avsaknaden av lador har på allvar förändrat bilden och slätat ut landskapet. Eftersom ängsladorna var små, behövdes det många för att rymma allt hö och dessa byggnader gav en rytm åt åkerlandskapet som idag till stora delar försvunnit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *