Focushuset i Malmberget från 1962

Malmberget 2

1962 stod det stora höghuset Focushuset klart. Det är en 13 våningar hög byggnad som kompletteras med lägre längor i 3-4 våningar samt i tomtens ena hörn Missionskyrkans nya lokaler. Helt enkelt en modern centrumbyggnad från tidigt 60-tal. I höghuset inryms i princip bara riktigt små lägenheter som främst var avsedda för gruvarbetare. I de låga längorna finns 2:or och 3:or av varierande storlek. Idag är byggnadernas underhåll eftersatt, men vad jag vet finns inga planer på att riva anläggningen. Malmbergen kommer dock på sikt att mer eller mindre avvecklas och många butikslokaler gapar tomma. En spöklikt känsla karaktäriserade kvarteren när jag passerade en sommardag 2012.

3 thoughts on “Focushuset i Malmberget från 1962

  1. Fokushuset och resten av Malmbergets centrum började rivas nu i januari 2020.

    Jag var upp och tog farväl av staden där jag bodde några år i skiftet 70 och 80-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *