En gammal bild från musikrummet

Musikrummet

I en låda hittade jag ett gammal fotografi som jag inte sett förut. På bilden syns min farfar framför klaviaturen och hans bror med fiolen. Rummet de befinner så i är det så kallade musikrummet som låg i en av byggnaderna. Jag tror att det främst användes sommartid, ty det fanns tydligen ingen ledstad i denna kammare. I mitten av 40-talet byggdes hela kåken om i funkisstil och då satte man in värmeledning vilket min farmor gladde sig mycket åt.

Det är intressant att studera bilden ty det finns ytterst få interiörbilder bevarade, förmodligen för att man i princip inte tog några. Stolarna finns kvar än idag, bordet också tror jag, men ommålat. Klaviaturinstrumentet, som jag tidigare hört skulle ha varit en talfel (men inte var en taffel) är dock borta. När det försvann vet jag inte, men 40-50-talet skulle jag kunna tänka mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *