Rävjägarn

Pelarhuset i kvarteret Heimdall

Jag har skrivit om kvarteret Heimdall vid Vanadisvägen tidigare. Hela husraden mot Vanadisvägen revs tyvärr i slutet av 196-talet och ersattes av ett stort bostadskomplex med tegelfasad. I hörnet mot Norrtullsgatan stod det smått originella pelarhuset som verkligen hade en praktfull fasad. Våning 2-3 trappor markeras oerhört tydligt i fasaden och takhöjden är avsevärt högre där. Vem som ritat huset är oklrt då ritningarna inte är signerade. G´Huset stod sannolikt klart 1884 eller 1885.

Även om fasaden var praktfull, var lägenheterna ganska små. Här en planritning som visar ett av våningsplanen. 1-3 rum och kök är vad som bjuds och merparten var av det mindre formatet, även på 2-3 trappor. Inredningen var nog ganska enkel i övrigt också och lägenheterna saknades torrdass. Kallvatten och alvopp fanns dock i köken och fönstren hade vid denna tid enkla glas och lösa innerbågar.

Tags: , , ,

3 Responses to “Pelarhuset i kvarteret Heimdall”

  1. David S says:

    Planritningen kan ju omöjligen vara över “pelarhuset”, varken det avfasade hörnet (på ritningen) eller antal fönster stämmer.

  2. David S says:

    För övrigt är det helt makalöst hur man kan komma på tanken att sätta grävskopan i ett sådant hus!

Leave a Reply to Rävjägarn

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress