Rävjägarn

Mer bilder från den vackra vårvintern

Vårvinter

Ett ovanligt fint hus och så den härliga vårvinter om inte finns i landets sydligare breddgrader. Temperaturen kan nästan vara den samma som i mellersta Sverige, men snön ligger fortfarande rätt djup. det är ett väder jag gillar, även om man lätt blir blöt om fötterna.

Tags: , ,

2 Responses to “Mer bilder från den vackra vårvintern”

  1. Erik N. says:

    Vet du vilken funktion huset haft tidigare? Ser lite förmer ut.. med de avskurna hörnen och flaggstången upptill.

    • Rävjägarn says:

      Det är en sommarstuga/bagarstuga! Så det var egentligen lite enklare än huset intill, dock byggt, eller ombyggt, några år in på 1900-talet.

Leave a Reply

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress