Rävjägarn

Spånlidret som blev flisförråd uppröjt

Spånlider

Detta är ett gammalt spålider där kutterspånet förvarades förritin. Spånet ströddes under djuren för att det skulle bli rent och skönt för djuren. På senare år byggdes lidret om till flistork med ett högt golv där luft blåstes in underifrån för lättare torka. Det var ett drygt jobb att riva ut den konstruktionen men nu är den borta. Kvar är dock lite flis, men den skall jag sopa upp och sedan kan jag använda rummet till annat. Tanken är att jag skall ställa upp spånhyveln här och så skall jag ha en av bilarna bredvid. Praktiskt och smidigt och snyggt!

Tags: , , ,

2 Responses to “Spånlidret som blev flisförråd uppröjt”

  1. antonius says:

    Kan det vara där som råttorna har bott, de som åt upp dina växter..?

Leave a Reply

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress