Rävjägarn

Något av en gammal glesbygdsmack

En gammal mack

Visst är den snygg, den gamla macken? Om den nu verkligen varit en mack. Kanske har någon bara hängt upp OK-skylten vid en byggnad som står intill farmartanken. Farmartanken är tanken till höger och i den brukar man ha diesel, ty böndernas traktor är sedan längeavsedda för just detta drivmedel.

Tags: ,

Leave a Reply

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress