Rävjägarn

Carl Magnus Lindqvist från Vännäs

När Stambanan genom övre Norrland drogs från Ånge till Boden blev Vännäs en knutpunkt, ty stambanan undvek de kustnära läget och istället gick stickspår ned mot kuststäderna. I detta fall var det Umeå som skulle servas med järnvägstrafik. I järnvägens spår kom en air av den stora världen till det lilla samhället  och Carl Magnus Lindqvist kom att bli en av de mer kända konstnärerna. Hur det kom sig att han fick möjlighet att studera på Konstakademin i Stockholm och sedan utomlands i Berlin och Paris vet jag inte, men det gjorde han iallfall.

Det är inte speciellt lätt att hitta bilder på Lindqvists tavlor och dessa härrör från de auktionshus där hans tavlor sålts och skall inte ses som representativa för hans konstnärskap. Förutom motiv från Västerbotten, målade Lindqvist även i Bohuslän vilket tydligt avspeglar sig i produktionen. Motivet ovan är dock vad jag kan ana hämtat från Västerbotten.

En kort text om Vännäs och konsten är det mest matnyttiga jag kan erbjuda i detta ämne om man inte lyckas få tag i den C-uppsats som Elsi Ekstedt skrev 1992.

Tags: , , ,

One Response to “Carl Magnus Lindqvist från Vännäs”

  1. Rolf Fredriksson says:

    Hej!

    På Facebook har vi nyss skapat grupp Konstnären CM Lindqvist Vännäs.
    Kolla gärna och bidra gärna!

    Rolf Fredriksson

Leave a Reply

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress